Nyheter

Utlysning av forskningsbidrag 2018

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. Sista ansökningsdag är 1/3. Läs mer här!

Ska man sätta klips eller bränna eller limma eller gela eller pulvra … eller vad är det som gäller?

Kom till Örebro och lär dig mer på endoskopisk hemostaskurs Läs mer här

Nya riktlinjer

Nya nationella riktlinjer för koloskopisk övervakning av IBD har tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av Erik Hertervig. Dokumentet fastställdes 2017-11-30. I arbetsgruppen ingick Ragnar Befrits, Anders Ekbom, Maria Elmberg, Per Karlén, Pontus Karling, Robert Löfberg, Pär Myrelid, Andreas Pischel och Åke Öst. Dokumentet... Läs mer