Utskott inom Svensk Gastroenterologisk Förening

Luminal gastroenterologi

Utbildning

Lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar

Endoskopi

Välkommen till Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga samman­slutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning.

UEGSLS

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies