Arrangör till gastrodagarna 2017-2019 sökes!

Svensk Gastroenterologisk Förening söker arrangörer till Gastrodagarna åren 2017, 2018 och 2019. Ansökan skrivs i fri text och bör innefatta en kort beskrivning av lokala resurser samt förslag till kongresslokal. Offert ej nödvändig i detta skede. Representanter för intresserade kliniker uppmanas att inkomma med ansökan till Björn Lindkvist, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening per mail, bjorn.lindkvist@vgregion.se, senast den 1/3, 2015.

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies