Bli medlem

SGFs stadgar anger följande angående medlemskap I SGF (§ 2):
För att bli medlem i föreningen krävs att man är läkare som har sin verksamhet inom, eller som på ett annat sätt manifesterat särskilt intresse för, gastroenterologi, hepatologi och/eller gastrointestinal endoskopi.
Till medlem kan även antagas legitimerad eller blivande läkare, samt annan medicinsk yrkesutövare. Företrädare för medicinen närstående verksamhet kan ansöka om medlemskap, vilket i dylika fall prövas av styrelsen.

Min medlemsansökan avser:

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies