Forum för ordnat införande av nya läkemedel den 12 oktober 2015

Sedan årsskiftet finns Landstingens samverkansmodell för läkemedel som organisation för att hantera det landstingsgemensamma arbetet med nya läkemedel. Genom den nationella processen för ordnat införande, har läkemedel mot hepatit C och cancer introducerats under året. Arbetet med ordnat införande av nya läkemedel förutsätter ett nära samarbete mellan landsting och regioner, myndigheter, företag, sjukvård och patienter.
Ordnat införandeprocessen innebär ett ständigt utvecklingsarbete, och därför bjuder vi in alla aktörer som har intresse av ordnat införande av nya läkemedel till ett forum för dialog och information.
Tid: Förmiddagen den 12 oktober, 2015
Plats: Stockholm
Boka gärna in detta redan nu! Vi återkommer med detaljer kring program och anmälan efter sommaren.

Varmt välkomna!
Lennart Iselius, ordförande styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel

www.janusinfo.se/ordnat-inforande
För frågor, kontakta Sofie Alverlind

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies