Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar

6-10 november
Göteborg
Anmälan till Hans Törnblom
Tel: 031-3429939/070-6088079

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies