Gastrodagarna 2019 – 9 dagar kvar till deadline för inlämning av abstrakt

Missa inte chansen att presentera din forskning vid Svenska Gastrodagarna i Jönköping 2019!
SGF välkomnar som vanligt originalforskning. Observera att vi även tar emot abstrakt som presenterats vid andra möten under det gångna året. Vi uppmuntrar i år även ST-läkare att presentera sitt vetenskapliga ST-projekt eller ST-kvalitetsarbete genom att lämna in sina bidrag i abstraktform. Abstrakten ska skrivas på svenska.

Deadline för inlämning av abstrakt är den 20 januari 2019.

De bästa bidragen kommer att erbjudas muntlig presentation i det ordinarie programmet onsdagen den 8 maj. Redovisning av ST arbeten kommer ges utrymme under en särskild punkt med möjlighet till feed-back och diskussion. Inlämning sker via hemsidan: klicka här.

Varmt välkommen med ditt bidrag,
Ann-Sofie Backman
Vetenskaplig sekreterare SGF

tillsammans med den lokala organisationskommittén