Om Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren distribueras till alla medlemmar i föreningen. SGFs uppgift är bl.a att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.
Gastrokuriren skickas även ut till andra föreningar inom samma område såsom Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG), Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP), Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS), Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) samt Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN).
Gastrokuriren ges ut fem gånger per år i drygt 2 400 exemplar.
Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2017/2018
Nr Materialdag Utgivningsdag
4 12 september 20 oktober
5 6 november 8 december
1 7 februari 16 mars
2 22 mars 27 april
3 28 maj 29 juni

Vid frågor angående redaktionellt material, kontakta:
Fredrik Hjern, Redaktör SGF

Vid frågor angående annonsering, kontakta:
Olle Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB
Kristoffer Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB