Pediatriskt IBD-möte i Örebro

Pediatriska IBD-Dagarna började för 38 år sedan som en sammankomst av gastroenterologiskt intresserade barnläkare i en privatbostad i Örebro. De har sedan utvecklats till det största återkommande mötet inom pediatrisk gastroenterologi i Sverige. I år finns bland annat möjlighet att höra Professor Marla Dubinski från Mount Sinai Hospital i New York berätta om hur hon behandlar sina sjukaste IBD patienter.

Parallellprogram för dietister.

Förmiddagen 10/10 erbjuds utbildningstillfälle för yngre kollegor i ämnet Barnkirurgiska Riksdiagnoser.

Läs mer på hemsidan

Kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen inom de invärtesmedicinska specialiteterna (Common trunk)

Den 15 november är det premiär för en webbaserade skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen. Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på 2-4:e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen. Anmälan är öppen mellan 1/9-15/10 via länk på www.SIM.nu.
Anmälan av deltagare ska göras av studierektor eller ST-chef/verksamhetschef på respektive sjukhus.

ERCP-möte 2019

Framtida möjligheter

Läs mer på hemsidan

Årsmöte Svensk Gastroenterologisk Förening

Tid: Onsdagen den 8 maj 2019 kl 17.05
Plats: Rydberg, Elmiamässan, Jönköping

Uppdaterad version av kallelse/agenda inför årsmötet

Basal kurs i ERCP

För läkare och assistenter som önskar få en grundkurs i basal ERCP.
Tre dagars kurs med teori och praktiska övningar på ERCP-modeller.

Kursen riktar sig främst till deltagare som har en viss vana med ERCP och de deltagare som anmäler sig som läkare och assistent premieras.
Deltagaravgift: Läkare 9900 kronor, Assistent 5500 (kursavgift + lunch och middag)
Kursledning: Urban Arnelo, Fredrik Swahn, Hans-Ivar Påhlsson och Birgitta Hammarlund

Välkommen med din anmälan till Pia Holmberg

UEGW

Läs mer på www.ueg.eu/week

ESCP

Läs mer på www.escp.eu.com

Kirurgveckan

Läs mer på www.kirurgveckan.se

Endoskopisk hemostaskurs

Kontaktperson: Pia Holmberg

Basal endoskopi