Gastroenterologi & Hepatologi i Primärvården

Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete.
Ingalill Friis-Liby och Hans Törnblom, gastroenterologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är kursledare/moderatorer och ansvariga för utbildningens innehåll/program. Utbildningen sker på Göteborg Stadsmuseum.

Mer information och program (pdf)
Anmälan

Sweden Liver Week 2019

Läs mer här

IBD Nordic Conference

Läs mer här

Post ECCO – Stockholm

Läs mer här

Post UEGW – Göteborg

Läs mer här

Post UEGW – Malmö

Läs mer här

HaSeminariet 2019: Clinical management of patients with diarrhea

Välkommen till halvdagsmöte på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg! Klinisk handläggning av patienter med diarré (mikroskopisk kolit, inflammatorisk tarmsjukdom, diarrédominerad IBS, celiaki, gallsaltsdiarré och exokrin pankreasinsufficiens) kommer att belysas av internationella och lokala föreläsare. Mötet är gratis och kräver ingen föranmälan.

Läs mer här (pdf)

Svenska Gastrodagarna 2019

Läs mer på Gastrodagarna hemsida

4th Karolinska Live

Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course
Läs mer på karolinskalive.com

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

ÖVERSIKTSKURS I GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI, 25-29 MARS 2019

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen samt för ST-läkare inom allmänmedicin. Även för ST-läkare i kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara användbar. Utbildningen riktar sig vidare till AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

Upplägg: Kursen fokuserar framför allt på den initiala bedömningen och handläggningen av patienter med symtom och kliniska fynd på sjukdom i mag-tarmkanalen men går även in på djupet i de vanli­gaste sjukdomarna som drabbar mag-tarmkanalen. Kursen är ge­nomgående fallbaserad, dvs föreläsningarna utgår från ett eller flera fall.
Utifrån fallen kommer vi att diskutera utredning och praktisk handläggning på ett interaktivt sätt.

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS-nr: 20180136

Information och anmälan