Gastroenterologi & Hepatologi i Primärvården

mar12-142019

Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete.
Ingalill Friis-Liby och Hans Törnblom, gastroenterologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är kursledare/moderatorer och ansvariga för utbildningens innehåll/program. Utbildningen sker på Göteborg Stadsmuseum.

Mer information och program (pdf)
Kursen är nu fullbokad.