Gastroenterologi och Hepatologi i Primärvården

mar20-222018

Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete.

Inbjudan och program
Anmälan