Karolinska Lower GI Endoscopy Course

mar12-132018

Vi kommer mars 2018 för 3:e gången att arrangera en koloskopikurs/möte med svenska och utlandska föreläsare och live endoskopier. Kursen arrangeras från Karolinska, men finansieras genom deltagaravgift och sponsring. Budget är planerat så att mötet inte skall ge vara sig över- eller underskott. Jag bifogar det preliminära programmet. Mötets hemsida är: karolinskalive.com