Nils G. Kock Workshop, The Continent Ileostomy

mar14-152018

Sektionerna för kolorektalkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och
Linköping samarrangerar en internationell workshop där vi går igenom teori och
praktik vid anläggande och revisioner av kontinent ileostomi (Kock´s reservoar).

Mer information och anmälan