Endoskopisk hemostaskurs

apr4-62018

Kom till Örebro och lär dig mer på endoskopisk hemostaskurs
Obs, nya datum för kursen, 4-6/4 och 12-14/11

Läs mer här