Medlemsansökan sjuksköterska

För medlemsskap som sjuksköterska hänvisas till våra två föreningar:

Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal - SEGP
Föreningen riktar sig till sjukvårdpersonal utöver läkare som arbetar aktivt inom endoskopi och gastroenterologi. 

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige - FSGS
FSGS är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Man kan bli medlem i SGF, Svensk Gastroenterologisk Förening, som sjuksköterska.
Läs mer om hur ansökningsförfarandet går till här. 

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies