Styrelsen

Hans Strid Hans Strid

Ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

ordf@svenskgastro.se
mattias-block Mattias Block

Vice ordförande
Kirurgkliniken
SU/Östra

vordf@svenskgastro.se
filip-skoldberg_new Filip Sköldberg

Kassör
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset

kassor@svenskgastro.se
Fredrik_Swahn Fredrik Swahn

Endoskopiutskottet
Kirurgiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund

endo@svenskgastro.se
sven-almer Sven Almer

Luminal gastroenterologi
Karolinska universitetssjukhuset

luminal@svenskgastro.se
hanns-ulrich-marschall Hanns-Ulrich Marschall

Lever, gallvägs- och pancreassjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

lgp@svenskgastro.se
Fredrik Hjern Fredrik Hjern

Redaktör
Kolorektal cancerflödet
PO Bäcken
Karolinska Universitetssjukhuset

red@svenskgastro.se
Maria_Elmberg Maria Elmberg

Facklig sekreterare
Utbildningsutskottet
PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

utb@svenskgastro.se
Backman_Ann_Sofie_013_SIR_2018 allv Ann-Sofie Backman

Vetenskaplig sekreterare
PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

vetsekr@svenskgastro.se
Iréne Stenfors Iréne Stenfors

Ledamot (ordförande i SYG)

info@syg.se