Styrelsen

Hans Strid Hans Strid

Ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
501 82 Borås

hans.strid@vgregion.se
mattias-block Mattias Block

Vice ordförande
Kirurgkliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg

mattias.block@vgregion.se
staffan-wahlin Staffan Wahlin

Vetenskaplig sekreterare
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

staffan.wahlin@ki.se
filip-skoldberg_new Filip Sköldberg

Kassör
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

filip.skoldberg@surgsci.uu.se
Marjo Kapraali Marjo Kapraali

Facklig sekreterare
Verksamhetsområde Geriatrik-Medicin
Södertälje Sjukhus
152 86 Södertälje

marjo.kapraali@sll.se
Gabriele Wurm Johansson Gabriele Wurm Johansson

Endoskopiansvarig
Endoskopienheten, Gastrokliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
Inga Marie Nilssons Gata 49
205 02 Malmö

gabriele.wurmjohansson@skane.se
sven-almer Sven Almer

Luminal gastroenterologi
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

sven.almer@ki.se
hanns-ulrich-marschall Hanns-Ulrich Marschall

Lever, gallvägs- och pancreassjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

hanns-ulrich.marschall@gu.se
Fredrik Hjern Fredrik Hjern

Redaktör
Kolorektalsektionen
Kirurg och urologkliniken
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm

fredrik.hjern@sll.se
ghazaleh-mohammadian Ghazaleh Mohammadian

Ledamot (ordförande i SYG)
Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Stockholm

info@syg.se