Styrelsen SYG

Ghazaleh Mohammadian Ghazaleh Mohammadian, Ordförande

ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum,
Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Stockholm.

info@syg.se
Iréne Stenfors Iréne Stenfors, Vice ordförande

ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus,
221 85 Lund

Axel Josefsson Axel Josefsson, Kassör

ST-läkare, Medicine doktor
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5
,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg

Emma Berg Emma Berg, Sekreterare

ST- läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus,
221 85 Lund

Daniel Bergenmalm Daniel Bergenmalm, Ledamot

ST-läkare, Medicine Doktor
Sektionen för gastroenterologi
Örebro Universitetssjukhus

jessica-png Jessica Stjärngrim, Ledamot

ST-läkare
Verksamhetsområde Geriatrik-Medicin
Södertälje Sjukhus
152 86 Södertälje

Rofida Ghazvinian Rofida Ghazvinian, Suppleant

ST- läkare
Sektion Gastroenterologi,
Skånes Universitetssjukhus,
205 02 Malmö

dimman Dimitrios Oikonomous, Suppleant

ST- läkare
Centralsjukhuset, Karlstad

Arvin Lashgarara Arvin Lashgarara, Suppleant

ST- läkare
Sektionen för gastroenterologi,
Medicinkliniken,
Hallands Sjukhus,
Halmstad

Kom gärna med synpunkter eller idéer om hur du vill att SYG ska vara och göra till info@syg.se.
Föreningen är till för dig och vår verksamhet utformas av oss medlemmar.