Styrelsen

Hans Strid

Ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
501 82 Borås
hans.strid@vgregion.se

Mattias Block

Vice ordförande
Kirurgkliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg
mattias.block@vgregion.se

Staffan Wahlin

Vetenskaplig sekreterare
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
staffan.wahlin@ki.se

 

Filip Sköldberg

Kassör
Institutionen för kirurgiska vetenskaper,
Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
filip.skoldberg@surgsci.uu.se

Marjo Kapraali

Facklig sekreterare
Verksamhetsområde Geriatrik-Medicin
Södertälje Sjukhus
152 86 Södertälje
marjo.kapraali@sll.se

Gabriele Wurm Johansson

Endoskopiansvarig
Endoskopienheten, Gastrokliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
Inga Marie Nilssons Gata 49
205 02 Malmö
gabriele.wurmjohansson@skane.se

Sven Almer

Luminal gastroenterologi
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
sven.almer@ki.se

Fredrik Hjern

Redaktör
Kolorektalsektionen
Kirurg och urologkliniken
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
fredrik.hjern@sll.se

Ghazaleh Mohammadian

Ledamot (ordförande i SYG)
Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Stockholm
info@syg.se

Hanns-Ulrich Marschall

Lever, gallvägs- och pancreassjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
hanns-ulrich.marschall@gu.se

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies