Styrelsen

Marie Carlson

Ordförande
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se

Hans Strid

Vice ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
501 82 Borås
hans.strid@vgregion.se

Björn Lindkvist

Vetenskaplig sekreterare
Medicinmottagningen, Blå stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
bjorn.lindkvist@vgregion.se

 

Filip Sköldberg

Kassör
VO kirurgi, kolorektalsektionen
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala
filip.skoldberg@surgsci.uu.se

Marjo Kapraali

Facklig sekreterare
Verksamhetsområde Geriatrik-Medicin
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje
marjo.kapraali@sll.se

Stergios Kechagias

Hepatologiansvarig
Mag-tarmmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Stergios.Kechagias@regionostergotland.se

Gabriele Wurm Johansson

Endoskopiansvarig
Endoskopienheten, Gastrokliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
Inga Marie Nilssons Gata 49
205 02 Malmö
gabriele.wurmjohansson@skane.se

Fredrik Hjern

Redaktör
Kolorektalsektionen
Kirurg och urologkliniken
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
fredrik.hjern@sll.se

Ghazaleh Mohammadian

Ledamot (ordförande i SYG)
Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Stockholm
info@syg.se

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies