Styrelsen SYG

Ghazaleh Mohammadian

Ordförande
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum,
Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Stockholm.
info@syg.se

Iréne Stenfors

Vice ordförande
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus,
221 85 Lund

Axel Josefsson

Kassör
ST-läkare, Medicine doktor
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5
,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg 

Emma Berg

Sekreterare
ST- läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus,
221 85 Lund 

Daniel Bergenmalm

Ledamot
ST-läkare, Medicine Doktor
Sektionen för gastroenterologi
Örebro Universitetssjukhus

Ernesto von Greiff

Ledamot
ST- läkare
Medicinkliniken, Västerviks Sjukhus
Östra Kyrkogatan 48
593 81 Västervik


Rofida Ghazvinian

Suppleant
ST- läkare
Sektion Gastroenterologi,
Skånes Universitetssjukhus,
205 02 Malmö

Tanja Ihle

Suppleant
ST- läkare
Medicinkliniken, Sjukhuset i Torsby, 
Lasarettsvägen 8, 68534 Torsby

Arvin Lashgarara

Suppleant
ST- läkare
Sektionen för gastroenterologi,
Medicinkliniken,
Hallands Sjukhus,
Halmstad

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies