Utlysning av forskningsbidrag 2018

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. Sista ansökningsdag är 1/3.

Läs mer här!

Kategorier