Lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar

Medlemmar

Hanns-Ulrich Marschall – Ordförande

Antti Oksanen – ledamot

Emma Nilsson – ledamot

Gabriel Sandblom – ledamot

Sara Regnér – ledamot

Maria Hjorth  – FSGS representant

Axel Josefsson – SYG representant

Annika Bergquist – SweHep representant


Dokument


Kontaktytor med andra föreningar