Luminal gastroenterologi

Utskottet ansvarar för bevakning av utvecklingen inom bred gastreonterologi, inkluderande medicinska, kirurgiska och omvårdnadsaspekter, förutom lever-galla-pankreassjukdomar och endoskopi. Utskottets medlemmar representerar olika verksamhetsområden och kompetenser och kan vid behov kompletteras med deltagande av andra personer för särskilda uppgifter och utredningsuppdrag.

Medlemmar

NamnUppdragSpecialitetArbetsplatsE-postadressIntresseprofil
sjukdomsområden
Charlotte HöögOrdförandeGastroenterologiStockholm Gastro Centerluminal@svenskgastro.se3, 4
Antal BajorLedamot GastroenterologiSödra Älvsborgs Sjukhus, Borås3, 4
Sven AlmerLedamot GastroenterologiKarolinska Universitetsjukhuset2, 3
Disa KalmanLedamot KirurgiLinköpings universitetssjukhusDisa.Kalman@regionostergotland.se3
Pontus KarlingLedamot GastroenterologiNorrlands universitetssjukhus, UmeåPontus.Karling@vll.se1, 2
Klas SjöbergLedamot GastroenterologiSkånes universitetssjukhus, Malmöklas.sjoberg@med.lu.se4
Katarina Pihl-Lesnovska FSGS representantIBD sköterskaLinköpings Universitetssjukhus3
Jessica StjärngrimSYG representantGastroenterologiErsta sjukhus
jessica.stjarngrim@ki.se3
Petter MalmborgSPGHN Adj representantPediatrikSachsska barnsjukhuset - Södersjukhuset 1, 3, 4

Uppdrag

Initiering och uppdatering av Nationella riktlinjer inom ansvarsområdet

Behandling av remisser utifrån med utlåtanden vidare till bl.a. SGFs styrelse

Stöd kring Gastrodagarna, exv. avseende vetenskapligt program, förslag hedersföreläsare, moderatorer

Bistå i utbildning avseende ST, fortbildning för specialister, Gastroskolan

Kontakt med föreningar för forskning: t.ex SOIBD, ECCO, SMOG

Informationsansvar mot patienter

Vägledningar och information

De följande patientinformationerna, som ursprungligen utarbetats  av läkare och sjuksköterskor på Ersta sjukhus i Stockholm har vänligen och fritt ställts till förfogade för SGF:s hemsida. För detta ändamål har de anpassats av SGF:s Utskott för luminal gastroenterologi och är nu fritt tillgängliga för mottagningar som önskar använda dem i sin verksamhet.

Vägledning om inflammatorisk tarmsjukdom (pdf)
Kort information till dig som har fått inflammatorisk tarmsjukdom (pdf)
Information till dig som ska behandlas med Prednisolon

Nationella riktlinjer

Utskottet har ansvar att initiera riktlinjearbete och utse lämpliga personer till att författa riktlinjer inom följande sjukdomsområden:

1. Sjukdomar i esofagus och ventrikel

2. Funktionell tarmsjukdom

3. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

4. Malabsorption/nutrition

 

Kantaktytor med andra föreningar

FSGS – omvårdnadsperspektiv och viktig input kring patient-information. Bidra till kompetensbeskrivning , inkl arbetssätt för IBD-sköterskor, PM för olika behandlingar [AT]

SYG är informationskanal för sina medlemar. Uppdatering kring utbildningsklimat, antal ST-läkare, mm. [JS]

SOIBD – Närmare länk till deras arbete [SA, KS]

ECCO – fokus fortbildning/utbildning; utse representant

SWIBREG – utse personer till stygruppen. [PK]

Kolorektalföreningen/Svensk kirurgisk förening. [DK]

SPGHN [PM]