Luminal gastroenterologi

Medlemmar

Utskottet för luminal gastroenterologi

Utskottet ansvarar för bevakning av utvecklingen inom bred gastreonterologi, inkluderande medicinska, kirurgiska och omvårdnadsaspekter, förutom lever-galla-pankreassjukdomar och endoskopi. Utskottets medlemmar representerar olika verksamhetsområden och kompetenser och kan vid behov kompletteras med deltagande av andra personer för särskilda uppgifter och utredningsuppdrag.

 

MEDLEMMAR

NamnUppdragSpecialitetArbetsplatsE-postadressIntresseprofil
sjukdomsområden
Sven AlmerOrdförandeGastroenterologiNya Karolinska universitetssjukhusetluminal@svenskgastro.se3, 4
Ann-Sofi BackmanLedamot GastroenterologiNya Karolinska universitetssjukhusetann-sofie.backman@sll.se3
Maria ElmbergLedamot GastroenterologiErsta sjukhusMaria.Elmberg@erstadiakoni.se3
Disa KalmanLedamot KirurgiLinköpings universitetssjukhusDisa.Kalman@regionostergotland.se3
Pontus KarlingLedamot GastroenterologiNorrlands universitetssjukhus, UmeåPontus.Karling@vll.se1, 2
Klas SjöbergLedamot GastroenterologiSkånes universitetssjukhus, Malmöklas.sjoberg@med.lu.se4
Ann TornbergFSGS representantIBD sköterskaSkånes universitetssjukhus, LundAnn.Tornberg@skane.se3
Daniel BergemalmSYG representantGastroenterologiUniversitessjukhuset, Örebrodaniel.bergemalm@regionorebrolan.se3

UPPDRAG

Initiering och uppdatering av Nationella riktlinjer inom ansvarsområdet

Behandling av remisser utifrån med utlåtanden vidare till bl.a. SGFs styrelse

Stöd kring Gastrodagarna, exv. avseende vetenskapligt program, förslag hedersföreläsare, moderatorer

Bistå i utbildning avseende ST, fortbildning för specialister, Gastroskolan

Kontakt med föreningar för forskning: t.ex SOIBD, ECCO, SMOG

Informationsansvar mot patienter

 

RIKTLINJER

Utskottet har ansvar att initiera riktlinjearbete och utse lämpliga personer till att författa riktlinjer inom följande sjukdomsområden:

1. Sjukdomar i esofagus och ventrikel

2. Funktionell tarmsjukdom

3. Inflammatorisk tarmsjukdon (IBD)

4. Malabsorption/nutrition

 

KONTAKTYTOR MED OLIKA FÖRENINGAR

FSGS – omvårdnadsperspektiv och viktig input kring patient-information. Bidra till kompetensbeskrivning , inkl arbetssätt för IBD-sköterskor, PM för olika behandlingar [AT]

SYG är informationskanal för sina medlemar. Uppdatering kring utbildningsklimat, antal ST-läkare, mm. [JS]

SOIBD – Närmare länk till deras arbete [SA, KS]

ECCO – fokus fortbildning/utbildning; utse representant [ASB]

SWIBREG – utse personer till stygruppen. [PK]

Kolorektalföreningen/Svensk kirurgisk förening. [DK]