Swedish Society of Gastroenterology

Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning

Annonser

Annonser

Gastrokuriren

Senaste e-versionerna av vår medlemstidning

Tidningen Gastrokuriren distribueras till alla medlemmar i föreningen. SGF:s uppgift är bl.a att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.

Mer om Gastrokuriren

Om SGF – Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning.

Annonser