Nyheter

Nationell riktlinje – Kirurgi vid abdominell Crohn

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp bestående av kirurger och gastroenterologer arbetat med att ta fram nationella riktlinjer för kirurgisk behandling av abdominella komplikationer till Crohns sjukdom. Dessa riktlinjer överensstämmer med riktlinjer framtagna av European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) och British Society of... Läs mer

Fria föredrag – Luminal Gastroenterologi / Funktion och Nutrition – Svenska Gastrodagarna 2020

Gastrodagarna 2020s fria föredrag debuterade i webinarieform. Luminala utskottets ordförande Charlotte Höög tillsammans med Vetenskaplig sekreterare Ann-Sofie Backman modererade “Fria föredrag – Luminal Gastroenterologi / Funktion och Nutrition – Svenska Gastrodagarna 2020”. Videon finns tillgänglig här.

Fria föredrag – Endoskopi & Pankreas. Svenska Gastrodagarna 2020

Gastrodagarna 2020s fria föredrag debuterade i webinarieform. Endoskopiutskottets ordförande Fredrik Swahn tillsammans med Vetenskaplig sekreterare Ann-Sofie Backman modererade "Fria föredrag - Endoskopi & Pankreas". Videon finns tillgänglig här.

Närmast i kalendern
dec9-112020

Basal kurs i ERCP

Ballingsholm
mar25-272021