Nyheter

Nya endoskopiriktlinjer

Endoskopiutskottet fortsätter att producera/uppdatera riktlinjer i hög takt! Förberedelser inför koloskopi Handläggande av antitrombotiska läkemedel hos patienter som genomgår planerad endoskopisk diagnostik eller terapi

Nationell riktlinje avseende stentbehandling i esophagus

Med anledning av att European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) har uppdaterat sina riktlinjer angående stentning vid benigna och maligna tillstånd i esofagus under 2021 så revideras även de svenska riktlinjerna. svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/riktlinjer-endoskopi/stentbehandling-i-esofagus

Uppdaterad riktlinje – Kronisk Atrofisk Gastrit

Riktlinjen för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och dysplasi i ventrikeln från 2018 har uppdaterats. Utgångspunkten är de europeiska riktlinjerna från 2019 (s k MAPS II) och AGA:s aktuella publikationer inom ämnesområdet. Fokus ligger på den endoskopiska och histopatologiska uppföljningen. Läs... Läs mer

Närmast i kalendern
maj-jun31-12022

Nordic Basic Capsule Endoscopy Course

Skåne University Hospital, Malmö, Sweden
jun2-32022

Ersta IBD-Symposium 2022

Ersta Hotell & Konferens Stockholm
jun13-152022

Sweden Liver Week

Ingenjörshuset CITY KONFERENSEN, Stockholm