Nyheter

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi – Uppdaterad riktlinje

Riktlinjen för endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi har uppdaterats och ersätter tidigare riktlinje från 2016.Syftet är att ge råd kring bedömning och uppföljning vid fynd av polyper vid koloskopi. Anpassning till ny evidens och harmonisering till europeiska riktlinjer har företagits.

SADE 2022

Glöm inte att anmäla er till SADE kongressen som äger runt 20-21 januari i Helsingfors! Deadline är i mitten av september. www.sade.dk

Informationsvideor

Det luminala utskottet har tagit fram en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. Videon ger en grundläggande översikt över gastrointestinala och extraintestinala symtom vid IBD och kan användas för t.ex. patientutbildning. Under fliken "Informationsmaterial" finns nu även videor om IBS. Dessa har framtagits och publicerats... Läs mer