Nyheter

Bengt Ihre-stipendium 2021

Bengt Ihre-stipendium 2021 är nu utlyst med sista dag för ansökan den 19:e mars. Stipendiesumman på 100 000 kr kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning... Läs mer

Nationell riktlinje för eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit är en kronisk immunmedierad inflammatorisk sjukdom i esofagus. Trots att sjukdomen beskrivs idag som den näst vanligaste inflammatoriska sjukdomen i esofagus efter gastro-esofagal reflux sjukdom och en ökad uppmärksamhet på senare år är underdiagnostiken påtaglig både hos barn och vuxna. Svensk Gastroenterologisk Förening... Läs mer

Magtarmfonden utlyser stipendier för 2021 med historiskt stor satsning på forskning på ulcerös kolit

Magtarmfondens stipendier 2021 är nu utlysta med sista dag för ansökan den 14:e februari. Årets utlysning innefattar ett unikt och historiskt stort stipendium om en miljon kronor för forskning på ulcerös kolit som är öppet även för tungt meriterade forskare att söka. www.magtarmfonden.se