Nyheter

Mag-Tarmfonden utlyser anslag till gastroenterologisk forskning 2022

Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Forskningen  ska ha en tydlig klinisk relevans inom såväl omvårdnadsforskning som medicinsk och kirurgisk gastroenterologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter disputation (avräknat tid för föräldraledighet)... Läs mer

Abstrakt till Gastrodagarna

Abstraktinlämningen till Svenska Gastrodagarna 2022 är öppen. Välkommen att skicka in ditt abstrakt! https://www.gastrodagarna.se/abstraktinlamning/

Bengt Ihre-stipendium 2022

Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution. Årets ansökan för Bengt Ihre-stipendiet är öppet: SGF/bengt-ihre-stipendium/

Närmast i kalendern
jan27-282022

The 11th Ahus Colorectal Symposium

The Main Auditorium at Akershus University Hospital, Lørenskog
mar29-312022

Gastroenterologi och Hepatologi i Primärvården

Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg
mar-apr30-12022