Nyheter

UEG Research Prize and Research Fellowship 2021

UEG öppnar ansökan om sitt Research Prize och Fellowship för 2021. Deadline för ansökan är 30 april. Mer information finns här.

Vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) har utarbetat ett vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar. Det sammanfattar evidensbaserad och vedertagen handläggning av pediatrisk IBD. Syftet med detta nationella vårdprogram är dessutom att stimulera utvecklingen i hela landet mot en... Läs mer

BENGT IHRE RESEARCH SCHOOL

Modern medical research is increasing in complexity, necessitating extensive collaboration and knowledge transfer between clinical and basic scientists. The Bengt Ihre Research School is a translational research school, that aims to educate a new generation of investigators in gastrointestinal inflammation and cancer who will apply... Läs mer