1st Y-ECCO Mentorship Forum

Denna workshop syftar på att överföra professionell och vetenskaplig kunskap från erfarna experter till blivande gastroenterologer inom IBD fältet. Y-ECCO Mentorship Forum handlar om att ifrågasätta, utmana, vägleda och uppmuntra motiverade yngre gastroenterologer att utveckla sina färdigheter för att bli framtidens ledare inom Europeisk IBD forskning och klinik. Dessutom bör detta forum göra det möjligt för deltagarna att nätverka med sina kamrater och erfarna “Key Opinion Leaders” för potentiellt framtida vetenskapligt samarbete.

Datum: 2020-06-05 – 2020-06-06

Plats: Wien

Läs mer: www.ecco-ibd.eu