IBD Home lanseras för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home, som idag används av vuxna inom den svenska sjukvården, görs nu tillgänglig för barn från fyra år och uppåt. Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var de befinner sig. Med hjälp av en app i mobilen får barn diagnostiserade med IBD (tex Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) möjlighet att använda IBD Home för effektiv vård i hemmet. Målet är att öka tillgängligheten till vården och förbättra patienternas livskvalitet.

Läs hela pressmeddelande på Telias hemsida.