Anslag / Stipendier

Här sammanställs stipendier, fellowship, projektmedel och resebidrag som är främst avsedda för vetenskapliga projekt och resor till vetenskapliga kongresser inom gastroenterologi och hepatologi.

Medel ställs till förfogande av bl.a. Svensk Gastroenterolgisk Förening, Magtarmfonden, Svenska Läkarsällskapet och andra anslagsgivare.

Stipendier från SGF betalas alltid ut till ett institutionskonto och inte till personliga konton.

Detaljer finns på respektive sida.