Anslag / Stipendier

SGF utlyser stipendier till Kongressresor

Härmed ledigförklaras stipendier från SGF. Stipendierna är avsedda för resor till vetenskapliga kongresser inom verksamhetsområdet och på̊ som mest 12 000 kr.

Vem kan söka?
Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Ansökningsförfarande
Till ansökan bifogas CV på̊ högst en A4-sida samt intyg om medlemskap i SGF (utfärdas av Lena Fransson).

Utdelning
Beslut tas löpande i samband med SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande meddelas mail ledes. Stipendiet utbetalas mot insänd reseräkning med verifikationer. SGF emotser en kort reseberättelse av stipendiaten.

På styrelsemöte 2019-09-13 beslutades att dela ut 4 stycken resetipendier på vardera 10000 kronor till:

  • Caroline Nordenvall för en posterpresentation med titeln “Restorative surgery following an UC-colectomy is more common in patients with a high income: A nationwide cohort study” på ESCP 2019 (European Society of Coloproctology)
  • Charlotte Hedin för ett muntligt föredrag med titeln “Effect of anti-TNF-α Treatment in primary sclerosing cholangitis” på UEGW 2019 (United European Gastroenterology Week)
  • Hamideh Salimzadeh för en presentation med titeln “Motivational interviewing and
   screening uptake in first degree relatives of patients with colon cancer” på WCOG 2019 (World Congress of Gastroenterology)
  • Sofie Walton Bernstedt för en posterpresentation med titeln “Smoking habits and the occurence of cancer in Swedish patients with Lynch syndrome” på EHTG 2019 (European Hereditary Tumour Group)

 

Ansökan

skall skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare till Ann-Sofie Backman

Välkommen med din ansökan!


Bengt Ihre-stipendium 2019

Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution

Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping den 8 Maj 2019.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare Ann-Sofie Backman vetsekr@svenskgastro.se och skall vara henne tillhanda senast den 17 februari 2019. Ange ”Ihre-stipendium 2019” som ämne i e-postmeddelandet.

Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae. För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.


Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning
Läs mer och ansök här


Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till gastroenterologisk forskning 2019

Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska gastroenterologiska och hepatologiska forskningen.

Vem kan söka?
Stipendiet riktar sig till forskare med aktuella projekt inom klinisk gastroenterologi eller hepatologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas med egen forskningslinje under uppbyggnad prioriteras.

Ansökningsförfarande
Ansökan skall innehålla:

 • Projektbeskrivning. Skall innefatta målsättning, metod, preliminära resultat, klinisk relevans och plan för genomförande samt kostnadskalkyl. Högst två A4-sidor.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv A4-sida.
 • CV. Högst en A4-sida.
 • Publikationslista.

Ansökan skickas med e-post till Ann-Sofie Backman på adress: vetsekr@svenskgastro.se senast den 17 februari 2019. Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i e-postmeddelandet.

Utdelning
Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping, torsdagen den 9:e maj, 2019. Stipendiater skall vara beredda att presentera sin forskning i samband med utdelningen.

Vid frågor
Kontakta Ann-Sofie Backman, vetsekr@svenskgastro.se, vetenskaplig sekreterare, SGF


Rut och Richard Julins fond

Till förmån för gastroenterologisk forskning.
Sökes via Karolinska Institutets Fonder: https://ki.se/medarbetare/karolinska-institutets-stiftelser-och-fonder


Nanna Svartz fond

Ges företrädesvis till disputerade forskare som arbetar med projekt inom bla gastroenterologi.
Sökes via SEB och ansökningshandlingar. Klicka här!
Sista ansökningsdag 15 oktober varje år.


Gastroenterologisk fond

Förvaltas av Svenska Läkaresällskapet. Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel inom gastroenterologi kan sökas från både ograduerade och disputerade forskare, även mer än 10 år efter disputationen.
Medel beviljas max 5 gånger.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/


Ihrefonden

Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel ges för långsiktiga projekt efter disputationen inom både medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi.
Medel kan sökas även mer än 10 år efter disputation.
Sökande ska helst vara läkare.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/