Bengt Ihre-stipendium

Bengt Ihre-stipendium 2023

Härmed ledigförklaras anslag ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Stipendiet utdelas till läkare/forskare som är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) eller Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG) och delas ut under Svenska Gastrodagarna i Örebro den 10 Maj 2023 i samband med Bengt Ihre hedersföreläsning.

Ansökan skickas in via denna länk.
Deadline för ansökan: 16 februari 2023

Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor (Arial, storlek 11) och curriculum vitae, max 2 A4 (Arial, storlek 11).
Stipendiet betalas alltid ut till ett institutionskonto och inte till personliga konton.

För ytterligare information kontakta Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.