Bengt Ihre-stipendium

Bengt Ihre-stipendium 2019

Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping den 8 Maj 2019.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare Ann-Sofie Backman vetsekr@svenskgastro.se och skall vara henne tillhanda senast den 17 februari 2019. Ange ”Ihre-stipendium 2019” som ämne i e-postmeddelandet.

Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae. För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.