Bengt Ihre-stipendium

Bengt Ihre-stipendium 2021

Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås den 4 Maj 2021 i samband med Bengt Ihre hedersföreläsning.

Deadline för ansökan 2021 har nu passerat.

Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae.

Stipendiet betalas alltid ut till ett institutionskonto och inte till personliga konton. För utbetalning kontakta Svensk Gastroenterologisk Förenings kassör: kassor@svenskgastro.se.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.