Bengt Ihre-stipendium

Bengt Ihre-stipendium 2022

Ansökan om Bengt Ihre-stipendium 2022 är stängd.

Vid eventuella frågor, kontakta Hannes Hagström, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.