Bengt Ihres fond

Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel ges för långsiktiga projekt efter disputationen inom både medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi.
Medel kan sökas även mer än 10 år efter disputation.
Sökande ska helst vara läkare.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/