Mag-Tarmfondens stipendier

Observera att det denna gång utlyses Magtarmfondens ordinarie stipendium och Gunilla Falks stipendium för forskning på ulcerös kolit!

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till gastroenterologisk forskning 2021

Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till forskare med aktuella projekt inom klinisk gastroenterologi eller hepatologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter disputation (avräknat tid för föräldraledighet) kan söka stipendiet.

Vilken typ av forskning stöds av Mag- Tarmfonden?

Magtarmfonden stödjer forskning med tydlig klinisk relevans inom såväl omvårdnadsforskning som medicinsk och kirurgisk gastroenterologi.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innehålla:

  • Projektbeskrivning. Skall innefatta målsättning, metod, plan för genomförande, preliminära resultat, klinisk relevans samt kostnadskalkyl. Högst två A4-sidor.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv A4-sida.
  • CV. Högst en A4-sida.
  • Publikationslista.

Ansökan skickas in via Magtarmfondens hemsida: www.magtarmfonden.se senast söndagen den 14:e februari, 2021.

Utdelning

Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås, 4-6 maj 2021. Stipendiater skall vara beredda att presentera sin forskning i samband med utdelningen.

Mag-Tarmfonden utlyser Gunilla Falks stipendium för forskning på ulcerös kolit om en miljon kronor

Magtarmfonden har i år det stora nöjet att utlysa ett särskilt riktat stipendium om en miljon kronor för forskning på ulcerös kolit. Detta stipendium har möjliggjorts genom en generös privat donation från Gunilla Falk, Vadstena. Gunilla Falk drabbades själv av ulcerös kolit vid 80 års ålder och tyckte inte att hon kunde få någon bra förklaring till varför hon drabbades av denna sjukdom. Insikten om vilka kunskapsluckor som fortfarande finns kring ulcerös kolit var det som inspirerade henne till denna donation.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till forskare med kliniskt förankrad forskning på sjukdomen ulcerös kolit. Stipendiet är inte begränsat till forskare i någon särskild fas i karriären utan är öppet att söka för alla.

Vilken typ av projekt riktar sig detta stipendium till?

Gunilla Falks stipendium för forskning på ulcerös kolit är ett unikt stipendium som har som syfte att stödja forskning som ökar kunskapen om sjukdomen ulcerös kolit och dess underliggande mekanismer.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innehålla:

  • Projektbeskrivning. Skall innefatta målsättning, metod, plan för genomförande, preliminära resultat, klinisk relevans samt kostnadskalkyl. Högst fyra A4-sidor.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv A4-sida.
  • CV. Högst en A4-sida.
  • Publikationslista med markering av de fem mest relevanta publikationerna för projektansökan.

Ansökan skickas in via Magtarmfondens hemsida: www.magtarmfonden.se senast söndagen den 14:e februari, 2021.

Utdelning

Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås, 4-6 maj 2021. Stipendiater förväntas presentera sitt projekt i samband med utdelningen.

Frågor

Frågor kring denna utlysning riktas till Magtarmfondens ordförande, Björn Lindkvist, bjorn.lindkvist@vgregion.se