Mag-Tarmfondens stipendier

Mag-Tarmfonden utlyser anslag till gastroenterologisk forskning 2022

 

Härmed ledigförklaras anslag ur Mag-Tarmfonden. Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning.

Vem kan söka?

Anslagen riktar sig till forskare med aktuella projekt inom klinisk gastroenterologi eller hepatologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter disputation (avräknat tid för föräldraledighet) kan söka anslag.

Vilken typ av forskning stöds av Mag-Tarmfonden?

Mag-Tarmfonden stödjer forskning med tydlig klinisk relevans inom såväl omvårdnadsforskning som medicinsk och kirurgisk gastroenterologi.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innehålla:

  • Projektbeskrivning. Skall på högst 2 A4 innefatta:
  • Bakgrund och målsättning
  • Metod (design, patientunderlag, eventuell intervention, analys)
  • Plan för genomförande
  • Preliminära resultat
  • Kostnadsberäkning inklusive redan erhållna bidrag
  • Klinisk signifikans och vetenskapligt nytänkande
  • Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv A4-sida.
  • CV. Högst en A4-sida.
  • Publikationslista.

Ansökan skickas in via Mag-Tarmfondens hemsida: www.magtarmfonden.se senast söndagen den 20:e februari, 2022.

Utdelning

Anslag utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Malmö, 4-6 maj 2022. Anslagsmottagare skall vara beredda att presentera sin forskning i samband med utdelningen.

Återrapportering

Återrapportering av projektresultat skall göras senast två år efter erhållet anslag. Anslagstagare förväntas tillkännage Magtarmfonden som anslagsgivare i vetenskapliga publikationer baserade på de projekt man sökt medel för.

Mag-Tarmfonden tackar företagspartners för stöd till stipendieutdelningen år 2021!

Frågor kring denna utlysning riktas till Mag-Tarmfondens ordförande, Bodil Ohlsson: bodil.ohlsson@med.lu.se