Nominering internationella organisationer

Svensk Gastroenterologisk Förening har möjlighet att nominera personer till olika positioner inom t.ex. internationella organisationer eller priser. Ett återkommande exempel är UEG’s ”Rising Star Award”.

Om du som medlem vill ha SGF:s stöd för en nominering behövs följande handlingar:

  • Utlysning av ansökan
  • Ifylld ansökningsblankett eller liknande handlingar som ska bifogas ansökan såsom motivationsbrev etc.
  • Kort motivering varför man söker nominering från SGF (max. 1 sida)
  • Publikationslista
  • Curriculum vitae (max. 2 sidor)

 

Handlingarna ska skickas till vetenskaplig sekreterare (vetsekr@svenskgastro.se) senast tre månader innan deadline för ansökan.

Om SGF ska nominera två kandidater måste båda könen representeras.