SGF stipendier kongressresor

SGF utlyser stipendier till Kongressresor

Härmed ledigförklaras stipendier från SGF. Stipendierna är avsedda för resor till vetenskapliga kongresser inom verksamhetsområdet och på som mest 12 000 kr.

Vem kan söka?
Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Ansökningsförfarande
Till ansökan bifogas CV på̊ högst en A4-sida samt intyg om medlemskap i SGF (utfärdas av Lena Fransson).

Utdelning
Beslut tas löpande i samband med SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande meddelas mail ledes. Stipendiet utbetalas mot insänd reseräkning med verifikationer. SGF emotser en kort reseberättelse av stipendiaten.

Ansökan
skall skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare till Ann-Sofie Backman

Välkommen med din ansökan!

Senaste stipendiater

På styrelsemöte 2019-09-13 beslutades att dela ut 4 stycken resetipendier på vardera 10000 kronor till:

  • Caroline Nordenvall för en posterpresentation med titeln “Restorative surgery following an UC-colectomy is more common in patients with a high income: A nationwide cohort study” på ESCP 2019 (European Society of Coloproctology)
  • Charlotte Hedin för ett muntligt föredrag med titeln “Effect of anti-TNF-α Treatment in primary sclerosing cholangitis” på UEGW 2019 (United European Gastroenterology Week)
  • Hamideh Salimzadeh för en presentation med titeln “Motivational interviewing and
   screening uptake in first degree relatives of patients with colon cancer” på WCOG 2019 (World Congress of Gastroenterology)
  • Sofie Walton Bernstedt för en posterpresentation med titeln “Smoking habits and the occurence of cancer in Swedish patients with Lynch syndrome” på EHTG 2019 (European Hereditary Tumour Group)