SGF stipendier kongressresor

Härmed ledigförklaras stipendier från SGF. Stipendierna är avsedda för resor till vetenskapliga kongresser inom verksamhetsområdet och på som mest 12 000 kr.

Vem kan söka?
Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Ansökningsförfarande
Till ansökan bifogas CV på̊ högst en A4-sida samt intyg om medlemskap i SGF (utfärdas av föreningens sekreterare).

Utdelning
Beslut tas löpande i samband med SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande meddelas via mail. Stipendiet utbetalas mot insänd reseräkning med verifikationer. SGF emotser en kort reseberättelse för publikation i Gastrokuriren av stipendiaten.

Ansökan
skall skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare.

Välkommen med din ansökan!