SLS Gastroenterologisk forskningsfond

Förvaltas av Svenska Läkaresällskapet. Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel inom gastroenterologi kan sökas från både ograduerade och disputerade forskare, även mer än 10 år efter disputationen.
Medel beviljas max 5 gånger.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/