Bengt Ihre Research Fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­ verkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro­ enterologi och gastrokirurgi.

Läs mer här (pdf)