Bengt Ihre Research Fellowship 2019

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell samverkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastroenterologi och gastrokirurgi.

UTLYSNING
Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.
För vilken period? Fellowship-programmet löper under två år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden för denna utlysning startar 1 september 2019.
När? Sista ansökningsdag är 5 februari 2019.

Läs mer om programmet och ansökan på www.ihrefellowship.se