Bengt Ihre-stipendium 2022

Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Årets ansökan för Bengt Ihre-stipendiet är öppet: SGF/bengt-ihre-stipendium/