Nyheter: Nyhet

Ansökan till Young Talent Group inom UEG

Young Talent Group inom UEG söker efter tre unga och proaktiva gastroenterologer, som är intresserade av att forma och utveckla nuvarande och framtida initiativ inom UEG.  Detta arbete är viktigt för att ytterligare stärka unga gastroenterologers röst i UEG: s... Läs mer

Fertilitet, graviditet och amning vid inflammatorisk tarmsjukdom

Riktlinjen täcker hela spektrum från den prekonceptionella perioden till förlossning och amning. Interaktionen mellan IBD sjukdomen och graviditeten belysas och såväl medicinska som kirurgiska aspekter avhandlas. Ett stort kapitel ägnas åt läkemedelsbehandling av IBD i samband med graviditet.

Nationell riktlinje för fettleversjukdom (NAFLD)

SGF har tagit fram en ny riktlinje för utredning och handläggning av fettleversjukdom (NAFLD). Riktlinjen är en sammanfattning och tolkning till svenska förhållanden av den europeiska riktlinjen för NAFLD från 2016. Den tar bl.a. ställning till vilka riskgrupper som kan... Läs mer

Nytt vårdprogram celiaki

En gemensam arbetsgrupp med medlemmar från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Svensk Förening för Allmänemdicin och Svensk Gastroenterologisk Förening har utarbetat ett nytt nationellt vårdprogram för celiaki. Ni finner dokumentet under “Riktlinjer“.

IBD Home lanseras för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home, som idag används av vuxna inom den svenska sjukvården, görs nu tillgänglig för barn från fyra år och uppåt. Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var de befinner sig.... Läs mer

Ny riktlinje kapselenteroskopi

Endoksopiutskottet har tagit fram en ny riktlinje för kapselenteroskopi. Syftet är att öka kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för tunntarmsendoskopi i Sverige. Riktlinjen omfattar endast kapselenteroskopi dvs. tunntarmsundersökning med videokapselendoskopi där en sväljbar kapsel används för bildtagning. Den kompletta riktlinjen kan... Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship

Det är snart dags att söka Bengt Ihre Research Fellowship. Programmet är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell samverkan och nätverksbyggande. Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för... Läs mer

UEG Week Livestream

Följ livstream från UEG Week direkt från Barcelona. En kostnadsfri registrering på UEG krävs. Strömningen sker mellan 19 oktober och 23 oktober. Länken finner ni till höger i menyraden. UEG Week 2019 Livestream

Uppdaterad riktlinje för bilddokumentation av endoskopiska undersökningar

Svensk Gastroenterologisk Förening har uppdaterad den nationella riktlinjen för bilddokumentation av endoskopiska undersökningar. Den aktuella riktlinjen finns att läsa här.

Ny riktlinje för kronisk pankreatit

En ny nationell riktlinje för kronisk pankreatit har tagits fram och den är nu publicerad efter senaste redigering. Den är pedagogiskt uppbyggd i kapitel som behandlar frågor om definition, etiologi och klassifikation, klinisk bild och diagnostik, klinisk handläggning, pankreatit hos... Läs mer