Nyheter: Nyhet

Nationellt vårdprogram för levercirros – Inbjudan till lanseringswebbinarium

Måndagen 28/11 kl 15.00-16.00 Läs/ladda ner inbjudan här

Bengt Ihre Research Fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­ verkan och nätverksbyggande. Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid... Läs mer

Rising Star Awards 2023

Call for applications Each year, this prize is awarded to the most promising, emerging basic, translational, and clinical scientists. It provides a durable platform for these young researchers to further evolve their professional career. Awardees are jointly selected by the... Läs mer

Nya endoskopiriktlinjer

Endoskopiutskottet fortsätter att producera/uppdatera riktlinjer i hög takt! Förberedelser inför koloskopi Handläggande av antitrombotiska läkemedel hos patienter som genomgår planerad endoskopisk diagnostik eller terapi

Nationell riktlinje avseende stentbehandling i esophagus

Med anledning av att European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) har uppdaterat sina riktlinjer angående stentning vid benigna och maligna tillstånd i esofagus under 2021 så revideras även de svenska riktlinjerna. svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/riktlinjer-endoskopi/stentbehandling-i-esofagus

Uppdaterad riktlinje – Kronisk Atrofisk Gastrit

Riktlinjen för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och dysplasi i ventrikeln från 2018 har uppdaterats. Utgångspunkten är de europeiska riktlinjerna från 2019 (s k MAPS II) och AGA:s aktuella publikationer inom ämnesområdet. Fokus ligger på den... Läs mer

On Demand: GIFT-webbinarium – Avancerad kronisk leversjukdom

Nu finns möjlighet att se SGF’s GIFT (Gastroenterologi i fortsatt tjänstgöring) webbinarium on demand: Avancerad kronisk leversjukdom: Aspekter på diagnostik och behandling av portal hypertension och recidiverande ascites

UEG Week

Call for Abstracts is open until April 29. Registration has just opened – look at our attractive fee model! Congress Opportunities: Check out these opportunities related to your abstract submission and attendance: Top Abstract Prizes National Scholar Award Travel Grants... Läs mer

Informationsvideo: Behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ny informationsvideo med information om behandling vid IBD som riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning. Sedan tidigare finns en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. All patientinformation och videor finns här.

Ny riktlinje: Utbildning i basal Gastroskopi

Ett stort steg mot en strukturerad endoskopiutbildning i Sverige. Nationell Riktlinje för utbildning i basal Gastroskopi. Ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och Svensk Kirurgisk Förening (SKF). https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-basal-gastroskopiutbildning.pdf