Nyheter: Nyhet

Råd om tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 vid IBD och leversjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos SARS-CoV-2 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunsuppressiv behandling. SGF har tagit fram råd om vilka personer med IBD och leversjukdom som bedöms uppfyller kriterier för en booster vaccination. Mer info här.

Nominering till internationella organisationer

Svensk Gastroenterologisk Förening har möjlighet att nominera personer till olika positioner inom t.ex. internationella organisationer eller priser. Om du som medlem vill ha SGF:s stöd för en nominering finns information här: Nominering internationella organisationer

Läkemedel vid IBD – behandlings­rekommendation från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp bestående av kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter, aktiva forskare, specialistsjuksköterska, experter från Läkemedelsverket samt en patientorganisationsrepresentant och i samråd med nationellt programområde (NPO) för... Läs mer

UEG Masterclass on Chronic Pancreatitis

It is our pleasure to bring you the best of both worlds, with a dynamic online learning phase throughout November, and then a stimulating face-to-face course December 2-3. Both case-based educational phases (online and in-person) will provide opportunities to: Gain... Läs mer

UEG Virtual Summer School

Virtual Summer School is open for registration For the second year in a row, this course will allow participants to interact in real-time with experts from previous Summer School courses and colleagues in the global GI community. It will offer many... Läs mer

Årsmöte för Svensk Gastroenterologisk Förening

Årsmötet 2021 kommer att hållas digitalt på tisdagen den 4 maj, 2021 klockan 16:45. Länk till mötet kommer att skickas ut via nyhetsbrev. Medlemmar kommer också åt länken via login på följande sida: https://svenskgastroenterologi.se/arsmote-2021/. Om du varit inloggad tidigare men... Läs mer

UEG Research Prize and Research Fellowship 2021

UEG öppnar ansökan om sitt Research Prize och Fellowship för 2021. Deadline för ansökan är 30 april. Mer information finns här.

Vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) har utarbetat ett vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar. Det sammanfattar evidensbaserad och vedertagen handläggning av pediatrisk IBD. Syftet med detta nationella vårdprogram är dessutom att stimulera utvecklingen... Läs mer

BENGT IHRE RESEARCH SCHOOL

Modern medical research is increasing in complexity, necessitating extensive collaboration and knowledge transfer between clinical and basic scientists. The Bengt Ihre Research School is a translational research school, that aims to educate a new generation of investigators in gastrointestinal inflammation... Läs mer

Anslag för forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos med Polyneuropati (hATTR)

FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 1 270 000 kr för anslag till forskning om hATTR under år 2021. Läs mer under Anslag/Stipendier.