Nyheter: Nyhet

UEG Research Prize and Research Fellowship 2021

UEG öppnar ansökan om sitt Research Prize och Fellowship för 2021. Deadline för ansökan är 30 april. Mer information finns här.

Vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) har utarbetat ett vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar. Det sammanfattar evidensbaserad och vedertagen handläggning av pediatrisk IBD. Syftet med detta nationella vårdprogram är dessutom att stimulera utvecklingen... Läs mer

BENGT IHRE RESEARCH SCHOOL

Modern medical research is increasing in complexity, necessitating extensive collaboration and knowledge transfer between clinical and basic scientists. The Bengt Ihre Research School is a translational research school, that aims to educate a new generation of investigators in gastrointestinal inflammation... Läs mer

Anslag för forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos med Polyneuropati (hATTR)

FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 1 270 000 kr för anslag till forskning om hATTR under år 2021. Läs mer under Anslag/Stipendier.

ESGE Days 2021

#ESGEDays2021 kommer gå av stapeln helt virtuellt 25-27 mars . ESGE’s årliga kongress sänder 7 live streams med ett högkvalitativt vetenskapligt program som presenteras av internationellt ledande forskare. Mer info: https://esgedays.org/  

Bengt Ihre-stipendium 2021

Bengt Ihre-stipendium 2021 är nu utlyst med sista dag för ansökan den 19:e mars. Stipendiesumman på 100 000 kr kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för... Läs mer

Nationell riktlinje för eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit är en kronisk immunmedierad inflammatorisk sjukdom i esofagus. Trots att sjukdomen beskrivs idag som den näst vanligaste inflammatoriska sjukdomen i esofagus efter gastro-esofagal reflux sjukdom och en ökad uppmärksamhet på senare år är underdiagnostiken påtaglig både hos barn... Läs mer

Magtarmfonden utlyser stipendier för 2021 med historiskt stor satsning på forskning på ulcerös kolit

Magtarmfondens stipendier 2021 är nu utlysta med sista dag för ansökan den 14:e februari. Årets utlysning innefattar ett unikt och historiskt stort stipendium om en miljon kronor för forskning på ulcerös kolit som är öppet även för tungt meriterade forskare... Läs mer

Gastrodagar 2021

Efter mycket övervägande och analys av nuläget har vi i SGF:s styrelse fattat beslutet att genomföra vårens Gastrodagar som ett hybridmöte. För oss betyder det att vi kommer att livesända vissa föreläsningar med föreläsare på plats direkt från Borås under... Läs mer

Nationell riktlinje – Kirurgi vid abdominell Crohn

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp bestående av kirurger och gastroenterologer arbetat med att ta fram nationella riktlinjer för kirurgisk behandling av abdominella komplikationer till Crohns sjukdom. Dessa riktlinjer överensstämmer med riktlinjer framtagna av European Crohn’s and Colitis Organization... Läs mer