Nyheter: Nyhet

Ny riktlinje: Behandlingsstrategier vid IBD – biologisk terapi

Svensk Gastroenterologisk Förening är stolt över att kunna publicera en helt ny riktlinje om behandlingsstrategier vid IBD med  inriktning på biologisk terapi! https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-Behandlingsstrategier-vid-IBD.pdf

Tillsammans för Mag-tarmfonden

Årets träningskollektion som säljs till stöd för Mag-tarmfonden finns nu tillgänglig enligt instruktioner i Facebook-gruppen Tillsammans för Mag-tarmfonden! Utöver cykeltröjan har kollektionen i år utökats med en träningströja som passa alla sporter och tillfällen.

Young ECCO IBD-survey

Varje år väljer Young ECCO (Y-ECCO) kommittén från ett mycket konkurrenskraftigt utbud vilken IBD-survey kommer att stödjas av ECCO. I år är den utvalda enkäten skapat av Y-ECCO-medlem och AT-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Katja Selin. Undersökningen syftar till... Läs mer

Ansökan om anslag för forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos med Polyneuropati (hATTR).

FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 900 000 kr för anslag till forskning under år 2022. Läs mer om ansökan om forskningsanslag här.

GIFT-webbinarium: Avancerad kronisk leversjukdom

Patientfall och diskussioner som knyter an till GIFT-kursens föreläsning på samma tema Med: Marie Carlsson, Annika Bergqvist, Antti Oksanen & Johan Vessby Var: Online När: Torsdag 7 april 2022 Tid: 16:00 -17:00 Anmälan: https://mediahuset.link/AKL

UEG Activity Grants

UEG stödjer utbildning inom gastroenterologi och utlyser anslag för bl.a. utveckling av riktlinjer och onlinekurser. Som individ/klinik kan man söka anslag med stöd från SGF. Vid intresse, kontakta SGF:s vetenskapliga sekreterare: vetsekr@svenskgastro.se Mer info: https://ueg.eu/opportunities/research-funding/activities-funding

Mag-Tarmfonden utlyser anslag till gastroenterologisk forskning 2022

Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Forskningen  ska ha en tydlig klinisk relevans inom såväl omvårdnadsforskning som medicinsk och kirurgisk gastroenterologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter... Läs mer

Abstrakt till Gastrodagarna

Abstraktinlämningen till Svenska Gastrodagarna 2022 är öppen. Välkommen att skicka in ditt abstrakt! https://www.gastrodagarna.se/abstraktinlamning/

Bengt Ihre-stipendium 2022

Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution. Årets ansökan för Bengt Ihre-stipendiet är öppet: SGF/bengt-ihre-stipendium/

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi – Uppdaterad riktlinje

Riktlinjen för endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi har uppdaterats och ersätter tidigare riktlinje från 2016.Syftet är att ge råd kring bedömning och uppföljning vid fynd av polyper vid koloskopi. Anpassning till ny evidens och harmonisering till europeiska riktlinjer har företagits.