Coronaviruset (COVID-19) – uppdatering 13 mars 2020

I linje med regeringens beslut som togs den 12 mars att begränsa sammankomster till 500 personer har vi beslutat att genomföra Svenska Gastrodagarna 2020 med ett begränsat deltagarantal som ligger inom ramen för detta beslutVi övervakar fortsatt noggrant utvecklingen av Coronaviruset via de ansvariga svenska myndigheterna samt Världshälsoorganisationen, och följer deras råd. Det betyder även att vårt beslut kan komma att ändras framöver.

Då anmälningsläget hittills har varit gott kan vi i nuläget inte bekräfta fler anmälningar. Vi kommer dock fortsatt att hålla anmälan öppen och placera nya deltagare på väntelista. Om du önskar delta på Gastrodagarna uppmanar vi dig att anmäla dig och om regeringens beslut ändras framgent kommer din plats att bekräftas. Du blir fakturerad för din anmälan först vid bekräftad plats.  Deadline för tidig avgift flyttas fram till 31 mars.

Då vår postgraduate-kurs ECCO workshop redan nu är planerat för ett mindre antal deltagare den 12 maj samt gratis för ECCO-medlemmar planeras även den att genomföras enligt plan. Slutgiltigt beslut om denna workshop tas av ECCO och inte SGF. Man kan förstås välja att bara närvara på workshoputbildningen och inte Gastrodagarna.