COVID-19

COVID-19 orsakas av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2). Den omfattande spridningen av COVID-19 har ställt sjukvården inför hittills okända svårigheter. Detta gäller såväl vård av patienter med gastrointestinala och hepatobiliära sjukdomar som diagnostisk och terapeutisk endoskopi.

Även om evidensläge utvecklas snabbt, saknas det fortfarande entydiga riktlinjer hur vi optimalt kan behandla våra patienter. Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har tagit fram råd och rekommendationer utifrån aktuellt kunskapsläge. I vissa fall hänvisar vi till rekommendationer från europeiska organisationer. SGF har också arrangerat webinarier om COVID-19 och dess inverkan på endoskopi och vård av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och leversjukdom.

På dessa sidor försöker vi samla tillgänglig information om COVID-19 både från SGF, Svenska Infektionsläkarföreningen och olika internationella organisationer.