Infektionsläkarföreningens webinarier

Alla webinarier från Svenska Infektionsläkarföreningen finns på:

https://infektion.net/covid19