Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi – Uppdaterad riktlinje

Riktlinjen för endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi har uppdaterats och ersätter tidigare riktlinje från 2016.
Syftet är att ge råd kring bedömning och uppföljning vid fynd av polyper vid koloskopi. Anpassning till ny evidens och harmonisering till europeiska riktlinjer har företagits.