ESGE COMMITTEE CHAIR CANDIDATURES TERM 2022-2024

ESGE utlyser nomineringar för följande positioner:

  • ESGE Education Committee chair
  • ESGE Quality Improvement Committee chair
  • ESGE Young Endoscopists Committee chair

För mer info och ansökan besök:
https://www.esge.com/about-us/esge-committees/esge-committee-chair-candiudature/