European Colorectal Cancer Awareness Month

Månaden mars har valts i många länder i och utanför Europa som “Colorectal Cancer Awareness Day”. United European Gastroenterology (UEG) och Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) stöder detta initiativ. Målen är att:

  • informera om nyttan av livsstilsförändringar för att minska risken för kolorektal cancer (CRC)
  • främja införandet av strukturerade screening program i Europa
  • förbättra organisationen av befintliga screening program
  • regelbundet uppdatera europeiska CRC screening riktlinjer för att återspegla det aktuella evidensläget

Mer information finns i detta dokument: UEG CRC Manifesto