Fertilitet, graviditet och amning vid inflammatorisk tarmsjukdom

Riktlinjen täcker hela spektrum från den prekonceptionella perioden till förlossning och amning. Interaktionen mellan IBD sjukdomen och graviditeten belysas och såväl medicinska som kirurgiska aspekter avhandlas. Ett stort kapitel ägnas åt läkemedelsbehandling av IBD i samband med graviditet.

Länk till riktlinjen