Förlängd ansökningstid till Bengt-Ihre stipendiet

Härmed meddelas att ansökningstiden till Bengt Ihre-stipendiet om 100.000 kr är förlängt till och med den 1 april. Läs mer om stipendiet och ansökan: Bengt Ihre-stipendium