Forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos

Ansökan om anslag för forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos med Polyneuropati (hATTR)

FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 1 270 000 kr för anslag till forskning under år 2021. Ni erbjuds att komma med en ansökan om forskningsanslag.

Tre (3) exemplar av ansökan ska vara FAMY Norrbotten, Solandergatan 11, 941 34 Piteå, tillhanda senast den 2021-03-15.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan och en meritförteckning för den sökande. Ansökan ska skrivas på svenska och vara lättbegriplig.

Forskningsplanen (totalt max 5 sidor inkl. Referenser) ska innehålla följande avsnitt:
• Sammanfattning
• Bakgrund
• Mål
• Utförande
• Förväntade resultat
• Praktisk betydelse
• Kostnads- och tidplan
• Referenser relevanta för ansökan (max 1 sida)

Meritförteckningen (totalt max 2 sidor) ska bestå av ett kort CV och en publikationslista för den sökande för de senaste 5 åren (2016-2020)

Ansökningarna kommer att bedömas av professor Thomas Brännström och professor Bengt Johansson, Umeå Universitet.

Beslut om utdelade forskningsanslag kommer att meddelas Er senast den 2021-05-15.

Med vänlig hälsning

Kenneth Lång
/Ordf. FAMY-Norrbotten/