Gastrodagar 2021

Efter mycket övervägande och analys av nuläget har vi i SGF:s styrelse fattat beslutet att genomföra vårens Gastrodagar som ett hybridmöte. För oss betyder det att vi kommer att livesända vissa föreläsningar med föreläsare på plats direkt från Borås under dagarna varvat med rent digitala förinspelade föreläsningar. Allt övrigt deltagande liksom utställningen kommer förberedas att kunna ske digitalt preliminärt.
Vi kommer snart att öppna abstraktinlämningen och hoppas på lika många bidrag som ”vanliga” år.
Vi arbetar nu mycket intensivt i styrelsen tillsammans med den lokala organisationskommittéen i Borås samt vår konferens-arrangör All About Meetings för att få till ett optimalt program utifrån dessa förutsättningar. Så snart det är klart kommer vi även att publicera programmet för dagarna.
Det här upplägget ger oss möjlighet att vara öppna för möjligheten att justera formatet om restriktioner och förutsättningar ändras framåt våren. Det betyder att vi antingen kan genomföra ett helt digitalt möte alternativt om det ser ljust ut öppnar upp för ett visst fysiskt deltagande på plats. Fördelen samt styrkan med ett hybridmöte är just det, att vi kan skala upp eller ner utifrån gällande förutsättningar.
Självklart hoppas vi på att situationen ljusnar och att vi kan öppna upp för ett visst fysiskt mötesdeltagande då vi alla känner ett starkt behov av det efter pandemi-året 2020 och är av betydelse inte minst för föreningen och olika arbetsgruppers nationella arbete. Vi har lärt oss att mycket kan ske alldeles utmärkt digitalt, men sist och slutligen är det mycket som ändå blir bättre i den direkta dialogen i samma rum. Vi kommer att hålla er alla uppdaterade längs vägen via nyhetsbrev, Gastrokuriren, hemsidan samt våra sociala medier.
Oavsett vilken mötesform det blir så rekommenderar via er alla att boka in 4-6 maj 2021 i era kalendrar för Gastrodagarna 2021 redan nu!

Styrelsen SGF