Gastrodagarna

Svenska Gastrodagarna 2021

 

Bästa Gastrovänner,

Det var med tungt hjärta vi behövde meddela att Svenska Gastrodagarna 2020 ställts in på grund av situationen med COVID-19.

Vi i styrelsen följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer och omvärldsläget och målet är att kunna genomföra Gastrodagarna på plats i Borås men med ett begränsat antal deltagare i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och sannolikt med en möjlighet även till digitalt deltagande.

Gastrodagarna  och ECCO workshop är båda planerade till Borås den 4-6 maj, respektive 3 maj.

Slutgiltigt beslut gällande formerna kommer fastställas i vinter men planeringen för att fastställa ett aktuellt vetenskapligt program har påbörjats.

För styrelsen

Ann-Sofie Backman

Vetenskaplig sekreterare, SGF

 

Aktuell info på Gastrodagarnas hemsida

Fria föredrag - Svenska Gastrodagarna 2020

Gastrodagarna 2020s fria föredrag debuterade i webinarieform 23 och 25 september modererade av Endoskopiutskottets ordförande Fredrik Swahn och Luminala utskottets Charlotte Höög, tillsammans med Vetenskaplig sekreterare Ann-Sofie Backman. Att få möjlighet att dela med sig av sina resultat och arbeten trots inställt fysiskt möte uppskattades mycket av presentatörerna.

Båda webinarier kan ni fortfarande se, antingen här eller på Gastrodagarnas hemsida.

 

“Fria föredrag – Endoskopi & Pankreas. Svenska Gastrodagarna 2020”

Moderatorer:
Fredrik Swahn, Endoskopiutskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Post-colonoscopy Colorectal Cancer in Sweden 2003–2012: Survival, Tumor Characteristics, and Risk Factors, Anna Forsberg 

Decision-making about participation in colorectal cancer screening in Sweden: autonomous, value-dependent but uninformed, Johanna Wangmar

Investigation of cancer/stroma crosstalk in pancreatic heterospecies heterospheroids under nutrient deprivation conditions, Rainer Heuchel  (presenterat av Xinyuan Liu)

Cardiovascular and lung involvement in patients with autoimmune pancreatitis, Miroslav Vujasinovic 

Avslutning: Ann-Sofie Backman


“Fria föredrag – Luminal Gastroenterologi / Funktion och Nutrition – Svenska Gastrodagarna 2020”

Moderatorer:
Charlotte Höög, Luminala utskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Gluten challenge in patients with irritable bowel syndrome, Joost Algera

Ileorektal Anastomos (IRA) efter kolektomi för Ulcerös Kolit, en 10-årig prospektiv studie, John Berghog

Progression of disease extension in ulcerative colitis; a retrospective database study, Per Hellström

Vuxna patienters upplevelser vid en koloskopiundersökning: en kvalitativ explorativ intervjustudie, Annica Rosvall

Avslutning  Ann-Sofie Backman