Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren distribueras till alla medlemmar i föreningen. SGFs uppgift är bl.a att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.
Gastrokuriren skickas även ut till andra föreningar inom samma område såsom Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG), Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP), Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS), Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) samt Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN).
Gastrokuriren ges ut fem gånger per år i drygt 2 400 exemplar.
Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2020
Nr Materialdag Utgivningsdag
1 5 februari 13 mars
2 18 mars 24 april
3 27 maj 03 juli
4 2 september 9 oktober
5 4 november 11 december

Vid frågor angående redaktionellt material, kontakta:
Andreas Schult, redaktör SGF.
Läs/ladda ner författaranvisningar för Gastrokuriren

Vid frågor angående annonsering, kontakta:
Olle Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB
Kristoffer Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB