Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren distribueras till alla medlemmar i föreningen. SGFs uppgift är bl.a att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.
Gastrokuriren skickas även ut till andra föreningar inom samma område såsom Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG), Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP), Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS), Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) samt Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN).
Gastrokuriren ges ut fem gånger per år i drygt 2 400 exemplar.
Format/Tryck: A4/Offset.

 

Utgivningsplan 2022
Nr Materialdag Utgivningsdag
1 2 februari 11 mars
2 9 mars 14 april
3 25 maj 1 juli
4 1 september 7 oktober
5 2 november 9 december

 

Vid frågor angående redaktionellt material, kontakta:
SGF’s redaktör,
Läs/ladda ner författaranvisningar för Gastrokuriren

Vid frågor angående annonsering, kontakta:
Olle Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB
Kristoffer Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB