Aktuella kurser

Kurs i klinisk nutrition och tarmsvikt, 5–7 oktober 2022 i Göteborg

Kursen vänder sig till ST-läkare inom gastroenterologi men dietister samt färdiga specialister inom kirurgi och gastroenterologi är också välkomna.

Kursansvariga:
Jan Brun, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lars Ellegård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Hellström, Akademiska sjukhuset
Jan Lillienau, Skånes Universitetssjukhus Malmö


Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar, 28 november – 2 december 2022 i Göteborg

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi och syftar till att deltagarna självständigt ska kunna diagnosticera och handlägga de vanligaste kliniska problemen vid funktionell mag-tarmsjukdom och gastrointestinala motilitetsrubbningar.

Kursansvariga:
Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hans Törnblom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


IBD-kurs, 25–27 januari 2023 i Malmö

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna självständigt diagnostisera, behandla och handlägga vanliga problem hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi. Kursen omfattar tre hela arbetsdagar och förutsätter aktiv interaktion mellan kursdeltagare och lärare. Kursdeltagarna förväntas förbereda sig inför kursstarten genom att översiktligt sätta sig in i tillsänd bakgrundsinformation och frågor om IBD.

Kursansvarig: Olof Grip, Skånes Universitetssjukhus

Kursen centreras i huvudsak kring följande frågeställningar:
• Varför uppkommer sjukdomen
• Hur förväntas sjukdomen utvecklas över tid
• Vilka är riskerna och komplikationerna till sjukdomen och behandlingarna
• Vad är målet med behandlingarna
• Hur optimerar vi behandlingarna
• Vem ska vi kontrollera och hur
• Skiljer sig sjukdomen och behandlingen hos barn/vuxna/äldre
• Hur väljer vi behandling under graviditet/amning
• Vem ska bli opererad och hur
• Vilka är de vanligaste akuta situationerna och hur handläggs dessa

Kursen arrangeras på Skånes universitetssjukhus i Malmö och antalet kursdeltagare är maximerat till 25 stycken. Intyg på delmål enlig socialstyrelsens föreskrifter för ansökan om specialistkompetens ges till godkända deltagare.

För mer information om ovan kurser kontakta All about meetings registration@allaboutmeetings.se