Gastroskolan

Genomförda kurser

Kurs i klinisk nutrition och tarmsvikt, 5–7 oktober 2022 i Göteborg

Kursansvariga:
Jan Brun, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lars Ellegård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Hellström, Akademiska sjukhuset
Jan Lillienau, Skånes Universitetssjukhus Malmö